Norge fikk plass i FNs menneskerettighetsråd

Norge er valgt inn i FNs menneskerettighetsråd sammen med blant annet USA og Belgia. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier at Norge vil bruke plassen til å påvirke.