- Et intenst utbrudd av hvitt lys

Kapteinen på spansk fly så kraftig lysglimt på samme sted og tid som det franske flyet forsvant.