WTO-forhandlingene avbrutt

WTO-forhandlingene om en ny global handelsavtale er avbrutt for natten og blir gjenopptatt senere.