Historisk forbud mot klasevåpen

Etter tette forhandlinger er 109 land blitt enige om et internasjonalt forbud mot klasevåpen. Norge har spilt en nøkkelrolle, sier mannen som loset avtalen i havn i Dublin.