- Reell fare for krig i Nord-Korea

Konflikten mellom Nord-Korea og USA kan føre til krig, sier FNs utsending til Nord-Korea.