Stadfester straffetoll-trugsmål

Utanriksdepartement stadfester at EU trugar med å legge straffetoll på norsk laks. Kjelder i Brussel seier tollsatsen vert cirka 13 prosent.