Bush forsvarer USAs grunner for å gå til krig

USAs president George W. Bush sier at han fremdeles er overbevist om at det var riktig å gå til krig mot Irak, trass i feilaktig etterretning og manglende masseødeleggelsesvåpen.