Vil åpne for utenlandske fiskere

Regelen om at minst 50 prosent av besetningen på norske fiskebåter må være norsk, kan stå for fall. ESA mener lovverket er i strid med EØS-avtalen.