Stor motstand mot bruk av tortur

Folk flest er motstandere av å bruke tortur, selv om det kan bidra til å avdekke terroraksjoner og forhindre at sivile liv går tapt, viser en internasjonal undersøkelse.