Færre ofre enn antatt i Indonesia

Myndighetene i Indonesia nedjusterer tallet på omkomne og skadde etter jordskjelvet på Java 27. mai.