Ingen røykere får jobb i WHO

Røykere vil ikke lenger bli ansatt i Verdens helseorganisasjon (WHO).