USA mater Israel med våpen

Israel har mottatt 300 milliarder kroner i våpenstøtte fra USA de siste 35 årene.