– Forkastelig overvåking

– Det er helt uhørt av amerikanske myndigheter å overvåke borgernes pengeoverføringer uten godkjennelse fra domstolene.