Kursskifte i amerikansk klimapolitikk

Endelig viser Washington vilje til å delta i kampen mot de globale klimaproblemen