Kannibal kan få straffen skjerpet

Rettssaken mot den tyske kannibalen Armin Meiwes tas opp igjen. Tysklands høyesterett, Bundesgerichtshof i Karlsruhe, skal vurdere påtalemyndighetens krav om strengere straff for Meiwes.