Takket flerres av hall med 10.000 evakuerte

Orkanen Katrina er i ferd med å rive taket av stadionen der 10.000 mennesker er samlet i New Orleans.