Irans reformfolk utestengt

Iranerne får i presidentvalget 17. juni valget mellom fire ultrakonservative kandidater, en vanlig konservativ og en eks-konservativ med liberale tilbøyeligheter uten folkelig appell.