• NYE TIDER: Tradisjonene holdes i hevd i det rojale København. Her har vaktstyrken nettopp eskortert dronning Margrethe og prins Henrik fra Christiansborg Slot til Amalienborg tidligere denne måneden. Nå varsler den danske produktivitetskommisjonen at det må sterk lut til for å snu samfunnsutviklingen i Danmark. Det anbefales blant annet mer individuell lønnsfastsettelse for offentlig ansatte, og at lønnen blir mer prestasjonsbasert.FOTO: Sören Steffen, Danapress

Danmark skal revolusjoneres

Danskene må gjennom en snuoperasjon for å sikre fortsatt velstand. Forslagene til kursending er dramatiske.