Norge på EUs «B-lag»

I et dokument fra EUs Reformkonvent heter det at alle EUs naboland skal tilbys en «spesiell status». For Norge kan det bety at vi mister noen av privilegiene vi i dag nyter godt av, de som ligger utenfor EØS-avtalen.