Søkte unge jenter til geitesex

Den barneporno-siktede dansken tok gjerne imot spesialbestillinger fra norske kunder, også ønske om å se en ung pike i aksjon med en geit. 58-åringen stilte seg positiv til å lage filmen.