«Tampa»: Flytting utsatt til mandag

Flyttingen av over 400 asylsøkere fra det norske lasteskipet «Tampa» til et australsk troppetransportskip er utsatt i påvente av om en domstol i Melbourne bestemmer om flyttingen er lovlig eller ikke. Avgjørelsen faller trolig ikke før mandag morgen.