Enighet om utfasing av tankskip

Det måtte et alvorlig tankskipshavari og stor forurensning til før det ble internasjonal enighet om utfasing av tankskip med enkeltskrog.