EU "lover" Norge løsning på EØS-floken

EU vil vise reell forhandlingsvilje og har ingen interesse av at EØS-avtalen bryter sammen. Det forsikrer Percy Westerlund, EU-kommisjonens "sterke mann" i forhandlingene med EFTA.