Advarer mot kyberkrig

Mer enn 30 land har avanserte og aggressive programmer for krigføring med datamaskiner, mener forsvarstopp.