- Epost revolusjonerer språket

Utviklingen av epost innebærer den tredje revolusjonen innen menneskelig kommunikasjon, hevder lingvist.