Mistanke om ulovlig menneskehybrid

Australia roper på etterforskning etter rykter om forskning på en menneske-gris-hybrid.