Ett år med Sharon

Det er akkurat ett år siden Sharon kom til makten på sitt løfte om å sikre israelerne sikkerhet. I dag er sikkerhetsapparatet større enn noensinne, sikkerheten dårligere enn noensinne, og freden fjernere enn noensinne, skriver Per Nyholm fra Jerusalem.