Statens vegvesen blir aksjeselskap

Regjeringen Bondevik foreslår i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet at det opprettes et statlig aksjeselskap for produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen.