Lager muskler av ølmage

Forskere bruker fettceller som basis for celleterapi.