Advarsel til publikum ikke vurdert i USA

Amerikanske tjenestemenn møttes daglig sommeren 2001 for å vurdere terroradvarslene som kom inn, men ingen vurderte å varsle publikum.