Japan forsvarer Kyoto-avtalen

Japan holder fast ved Kyoto-avtalen om drivhusgasser, og stiller seg undrende til at president George W. Bush kaller avtalen «grunnleggende feilaktig.»