Setter bremser på Mir

Drivstoff-forsyninger til romstasjonen Mir kom med et ubemannet fartøy lørdag.