Krever gen-svar av USA

USA oppfordres til klargjøring av sin posisjon i forhold til gen-patenter.