Russland moderniserer flyvåpenet

Russland skal innen 2005 bytte ut 80 prosent av flyene i sitt luftforsvar. Generalinspektør for det russiske luftforsvaret Anatolij Kornukov sa i helgen at våpengrenen de siste ti årene nesten ikke har fått nye fly.