Oppnådde enighet om håndvåpen

Delegatene ved FNs konferanse om håndvåpen lyktes lørdag morgen i å få med USA på en felles erklæring om våpenhandel.