Katt smittet av kugalskap

En katt i Sveits er rammet av en variant av kugalskap.