Bush ser mønster i terrorangrep

Terrorangrepet på Bali, bombingen av den franske oljetankeren og angrepene på amerikanske soldater i Kuwait kan være ledd i en samordnet plan, mener president George W. Bush.