Europas svarte får renvasket

Østerrike har forsvunnet fra de internasjonale overskriftene. Og så ettertrykkelig at det er som om de aldri har eksistert.