Gen-data sår splid

Private og offentlige interesser braker sammen om rettighetene til det menneskelige arvesettet.