Langfredag i bilder

Tusenvis av pilegrimer strømmet langfredag til Jerusalem for å gjenoppleve Jesu lidelseshistorie. På Filippinene lot rundt 50 mennesker seg korsfeste.