— Vi har besluttet å avlyse forskningsfangst av hval for regnskapsåret som begynner i april på grunn av dommen som nylig kom, sier en tjenesteperson fra et fiskeribyrå til AFP.

— Vi planlegger å gjennomføre forskningsfangst av hval i andre områder, som planlagt, la han til. Områdene inkluderer nordlige deler av Stillehavet.

Avgjørelsen fra ICC falt mandag og kom nesten 30 år etter at Japan gikk med å forby kommersiell hvalfangst. Domstolen mener at hvalfangsten ikke tjener vitenskapelige formål og derfor foregår på falskt grunnlag.

Den japanske fangsten som domstolen nå vil ha slutt på, har pågått siden 2005 og har et omfang på rundt 3.600 vågehval.