Bare i løpet av én eneste uke i mars ble det funnet over 370 forlatte barn i Mexico, opplyser landets nasjonale migrasjonsinstitutt (INM).

— Ekstrem utmattelse

Barna kom fra Mellom-Amerika og hadde i mange tilfeller betalt opptil 30.000 kroner til menneskesmuglere for å bli hjulpet inn i USA.

— Barna viste tegn til ekstrem utmattelse, hadde skader på føttene, var dehydrerte og visste ikke hvor de befant seg, opplyser INM.

Ni mistenkte menneskesmuglere er pågrepet, men strømmen av flyktninger som er på vei nordover for å søke lykken, blant dem barn uten foreldre, har økt kraftig de siste månedene.

Barnerike familier

Det antas at rundt 140.000 mennesker, de aller fleste av dem fra Mellom-Amerika, legger ut på den strabasiøse ferden gjennom Mexico til USA hvert år.

Blant dem som vil søke lykken i USA, er også barnerike familier som har betalt store beløp til menneskesmuglere, såkalte coyotes (prærieulver).

Mellomamerikanerne som er på flukt fra fattigdom i hjemlandet, blir ofte ofre for kriminelle bander som utsetter dem for ran, utpressing, voldtekt, bortføringer og i verste fall drap i Mexico.