Orban er spådd en lett match i søndagens valg, takket være økonomisk framgang, en svak opposisjon og — ifølge kritikerne - skjult taktikkeri. Den siste ukens meningsmålinger antyder at hans parti Fidesz vil få rundt 49 prosent av stemmene, mens alliansen av tre partier på venstresiden ligger på i overkant av 30 prosent.

Det høyreekstreme, antisemittiske og anti-roma partiet Jobbik ligger ifølge målingene an til å få rundt 15 prosent av stemmene, omtrent det samme som for fire år siden.

860 nye lover

Orban har vært en omstridt mann ved roret, og tusenvis av ungarere har demonstrert mot ham og kalt ham en diktator.

Etter valgseieren i 2010 erklærte Orban straks at jobb nummer én var å «rydde opp i rotet» etter åtte år med sosialistene ved roret. Blant det første han gjorde var å få vedtatt en ny medielov der mediene kunne få bøter i millionklassen dersom de framstilte en sak eller person «utilbørlig», og journalister kunne tvinges til å oppgi sine kilder.

Den kontroversielle loven skapte ramaskrik og ble stemplet som et angrep på ytringsfriheten, også i EU, som presset Ungarn til å endre loven slik at den ble i tråd med EU-reglene.

Men Orban har ikke latt seg stanse og har fått hele 860 nye lover gjennom i nasjonalforsamlingen, der han har to tredels flertall. I 2012 fikk han en ny grunnlov på plass, som blant annet satte tøyler på både rettsvesenet og sentralbanken.

Dette, samt andre omstridte økonomiske grep, førte til at både EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) samme år la ned forhandlingene om nye kriselån til Ungarn, som ble hardt rammet av finanskrisen.

Økonomisk framgang

I tillegg har Orban innført skatteøkninger, nasjonalisert private pensjonsfond og kuttet regningene fra leverandører av offentlige tjenester - ofte utenlandske.

Gjennom disse grepene har han greid å få Ungarn noenlunde helskinnet gjennom finanskrisen, og i fjor kunne Ungarn notere en vekst i økonomien. Samtidig har arbeidsløsheten falt til sitt laveste nivå på fem år, inflasjonen er nede på 1970-nivå, og underskuddet på statsbudsjettet er godt innenfor EU-grensa på 3 prosent.

Som patriot, fembarnsfar og en ivrig kirkegjenger som holder konservative verdier høyt i hevd, legger ikke Orban skjul på at han er stolt over jobben han har gjort.

— Vi har bygget om et gammelt bilvrak med punkterte dekk til en racerbil, til tross for at halve verden har angrepet oss, sa han på et valgmøte nylig.

I mellomtiden har de tre partiene på sentrum-venstre-siden strevd med å finne et alternativ til Orban som er troverdig i velgernes øyen. Først i januar ble de enige om å gå sammen om Sosialistpartiets leder Attila Mesterhazy (39) som sin statsministerkandidat.

Taktiske endringer

For å være helt sikker på seieren, har Orban også forandret på valgsystemet ved blant annet å gi en halv million ungarere i utlandet stemmerettigheter og ved å endre på valgkretsene.

Ifølge tankesmia Budapest Political Capital betyr disse endringene at valget vil bli «fritt, men ikke rettferdig».

Det vil blant annet bli lettere for Orban å sikre seg to tredels majoritet i nasjonalforsamlingen selv om han skulle få færre stemmer enn ved forrige valg, påpeker tankesmia.