Forsvarsminister Nicolai Wammen har inngått en avtale med det amerikanske firmaet som formidlet kontakt med tolkene, Mission Essentiel, som ansatte 37 av de 195 tolkene som danske styrker brukte i Afghanistan.

Avtalen går ut på at firmaet skal bistå det danske forsvaret i arbeidet med å komme i kontakt med de tolkene for å opplyse dem om mulighetene de har til å søke hjelp.

Den danske tolkeavtalen ble inngått mellom regjeringen og danske opposisjonen i mai, og gir tolker som risikerer å bli straffet av Taliban på grunn av samarbeidet med Danmark rett til å få hjelp lokalt, eller å få asyl i Danmark.

Men det danske forsvaret har ingen informasjon om tolkene som det amerikanske selskapet ansatte, og selskapet har ikke vært veldig behjelpelig i arbeidet med å finne dem igjen. Håpet er nå at den nye avtalen vil hjelpe med å finne igjen de 37 tolkene.

I Norge fikk rundt halvparten de rundt 50 afghanske tolkene som hadde jobbet for norske soldater positivt svar på sin asylsøknad.