— Bevisene peker tydelig mot at den syriske regjeringen er ansvarlig for angrepet, som er et av flere eksempler på at kjemiske våpen er brukt av regimet, sier het det i uttalelsen fra G20-toppmøtet i St. Petersburg fredag.

— Vi ber om en tydelig internasjonal respons på dette alvorlige bruddet på internasjonale normer og samvittighet, og som vil sende en klar beskjed om at denne typen grusomheter aldri kan gjentas, heter det videre.

Australia, Canada, Frankrike, Italia, Japan, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sør-Korea, Tyrkia og USA har skrevet under på fellesuttalelsen. Alle landene er medlem av G20, med unntak av Spania, som har observatørstatus.

Der står det også at de ti andre landene støtter en amerikanskledet innsats for å understreke forbudet mot bruk av kjemiske våpen. Uttalelsen nevner imidlertid ikke direkte at landene støtter en militæraksjon.

Lederne i G20-landene er enige om at det er blitt brukt kjemiske våpen i Syria, men ikke om hvem som står bak, ifølge Frankrikes president François Hollande.

Presidenten sier han jobber for å danne en koalisjon som støtter et angrep på Syria dersom Sikkerhetsrådet ikke blir enige om å handle.

— En bred koalisjon bør og holder på å bli formet, sier Hollande.