— Ethvert tiltak fra partene som fører til et redusert konfliktnivå i Colombia, ønsker vi velkommen, sier Nylander til NTB.

Han er i Cubas hovedstad Havana, der fredsforhandlingene pågår mellom representanter for FARC-geriljaen og den colombianske regjeringen. Norge og Cuba har rollen som tilrettelegger for forhandlingene.

— De siste nyhetene om utviklingen i forholdet mellom USA og Cuba ble tatt imot med glede av begge parter, og det er håp om at dette vil kunne bidra positivt i samtalene, sier Nylander.

Ensidig våpenhvile

— Våpenhvilen er ikke tidsbegrenset og kan gli over i en våpenstillstand, heter det i uttalelsen som FARC bekjentgjorde onsdag kveld. Den trer i kraft ved midnatt natt til 20. desember.

— Våpenhvilen, som vi håper vil vare, vil bare bli brutt hvis våre styrker blir angrepet av sikkerhetsstyrker, skriver FARC.

Opprørsgruppen har også tidligere erklært en ensidig våpenhvile, men kun for avgrensede perioder. Kunngjøringen legger et visst press på den colombianske regjeringen, men derfra har det så langt ikke kommet signaler om våpenhvile.

Norges spesialutsending Dag Nylander understreker at det er langt fram før det blir fred i det søramerikanske landet.

— Partene er så langt enige om tre av fem agendapunkter, men det gjenstår mye før en endelig fredsavtale kan undertegnes. Spørsmål knyttet til overgangsrettferdighet, avvæpning og reintegrering må avklares, opplyser han.

50 år med krig

Borgerkrigen i Colombia har pågått i 50 år og har kostet mer enn 220.000 menneskeliv.

Colombias regjering innledet formelle forhandlinger med landets største opprørsgruppe FARC i Oslo i oktober 2012. Siden har forhandlingene pågått i Havanna.

Det ble bråstopp i fredssamtalene for en kort periode i november da FARC bortførte en colombiansk general, men generalen ble frigitt etter kort tid og forhandlingene ble gjenopptatt i starten av desember.

— Dette viser at partene er villige til å samarbeide og finne løsninger, sa utenriksminister Børge Brende (H) da løslatelsen ble kjent.

Den siste forhandlingsrunden startet 10. desember og var ment å vare en uke.