Den politiske beslutningen om å gjennomføre atomprøvesprengningen er tilsynelatende det eneste som gjenstår, sier ekspertkilden.

Ifølge kilden vil Nord-Korea høyst sannsynlig benytte seg av et atomstridshode med høyanriket uran. Nord-Korea har trolig å ha nok høyanriket uran på lager til mellom tre og seks atombomber. I tillegg har landet et forråd av plutonium.

Analytikere tror Nord-Korea vil gjennomføre en ny atomprøvesprengning for å veie opp for en mislykket rakettoppskyting i april.