Ubåtjakten startet i Stockholms skjærgård for snart én måned siden, og etter omfattende analyser leverte det svenske forsvaret denne uka sin rapport til regjeringen.

Der er konklusjonen utvetydig.

— Forsvaret kan bekrefte at en mindre ubåt har krenket svensk territorium. Om dette råder ingen tvil. Vi kan utelukke alle alternative forklaringer, sa forsvarssjef Sverker Göranson på en pressekonferanse sammen med statsminister Stefan Löfven og forsvarsminister Peter Hultqvist fredag.

— Dette er informasjon som regjeringen betrakter som særdeles alvorlig og naturligvis også opprørende, sa Löfven.

Kan ha vært flere

Ifølge Göranson er det snakk om en militær farkost. Det kan også ha vært flere farkoster inne i bildet, men det er ikke bekreftet. Det har heller ikke latt seg gjøre å fastslå inntrengerens nasjonalitet.

Den avgjørende observasjonen ble gjort av forsvarets egne sensorer. Men nøyaktig hvordan denne observasjonen ble gjort, vil svenskene ikke avsløre. Det vil fortelle fremmede makter for mye om hvilke kapasiteter Sverige har, mener Göranson.Han er imidlertid sikker i sin sak.

— Observasjonen oppfyller kravene for det høyeste verifikasjonsnivået, sa forsvarssjefen på fredagens pressekonferanse.

— Sverige er utsatt for en grov og uakseptabel krenking fra en fremmed makt. Dette er en svært alvorlig konstatering. Jeg ville ikke kommet med den om jeg ikke følte meg helt trygg, sa han.

Flere observasjoner

Göranson trakk også fram flere observasjoner som er gjort på nest høyeste nivå av sikkerhet.

Blant disse er et sett med bilder som ble tatt av en privatperson. Disse viser etter alt å dømme toppen av en ubåt i bevegelse, omsluttet av hvitt skum fra ubåtens ventiler.

Et militærfartøy oppdaget dessuten ferske bunnspor på et sted hvor det var sterke indikasjoner på undervannsaktivitet.

Forsvarets ubåtjakt ble satt i gang 17. oktober og varte en uke. Årsaken til at søkene ble igangsatt, var at det var blitt observert «fremmed undervannsaktivitet» i skjærgården, men ingen ubåt ble funnet.

Noen dager etter at søket ble avsluttet skal forsvaret ifølge avisen Dagens Nyheter ha fått kontakt med «noe», men dette ble aldri bekreftet fra offisielt hold.

Russland under mistanke

Svenske medier og forskere har ment at det trolig var Russland som sto bak aktiviteten i skjærgården.

Russland på sin side har avvist at de hadde noe med saken å gjøre og har kalt ubåtjakten «grunnløs» og «en komisk tragedie».

Men uansett hvem inntrengeren er, krever Sverige respekt for sin territorielle integritet, understreket Löfven.

Sverige har en kystlinje som er like lang som hele USAs østkyst, påpekte statsministeren. Det er ifølge ham umulig å sikre denne fullstendig.

— Men det vi kan gjøre, er å øke risikoen for å bli oppdaget. Den som overveier å ta seg inn på svensk territorium på ulovlig vis, skal dessuten ha klart for seg hvilken enorm risiko det vil innebære for dem som er direkte innblandet i en slik krenkelse, sa Löfven.

— Vi vil forsvare vår territorielle integritet med alle tilgjengelige midler, advarte han. (©NTB)

PÅ JAKT: Korvetten HMS Stockholm i Nämdöfjärden ble brukt under søket i Stockholms skjærgård.
SCANPIX