Om ikke det kommer på plass en snarlig løsning på en gjeldsstrid med flere hedgefond, trues Argentina for andre gang på 12 år av bankerott.

Amerikanske hedgefond står i sentrum av striden. De krever full tilbakebetaling av obligasjoner de kjøpte til redusert pris etter gjeldskrisen i Argentina i 2002.

Etter en langvarig runde i rettsapparatet har en domstol i New York godkjent hedgefondenes krav på 1,33 milliarder dollar. En tidligere avtale om likebehandling av obligasjonseiere kan nå gjøre kravene mot landet mye større.

Økonomiminister Axel Kicillof sier partene skal møtes igjen onsdag, når fristen for en løsning går ut.