Det kom frem under andre dag av samtalene om det iranske atomprogrammet som pågår i Genève. Hensikten med samtalene er å avklare om det er mulig å gå videre med en prosess som kan føre til at verdenssamfunnet stoler påIrans forsikringer om at landet ikke har som mål å utvikle atomvåpen.

Med på møtene i Genève er representanter for den såkalte 5+1-gruppen (fem vetomakter i FN samt Tyskland).